Yönetim Sistemleri Politikamız

Maden suyu (doğal mineralli su) ve alkolsüz içecek sektöründe köklü bir kuruluş olarak faaliyet gösteren ve içecek sektöründe bir dünya markası olma yolunda ilerleyen Uludağ İçecek, tüm tasarım, geliştirme, üretim, depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerini; Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri çerçevesinde gerçekleştirmeyi, tüm yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalmayı, tüketici ve müşterilerinin şimdiki ve gelecekteki istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde sağlıklı ve kaliteli ürünler üretmeyi hedefler.

Bu hedefleri doğrultusunda;

 • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji Korunumu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti bilincini yerleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı,
 • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer standartları takip etmeyi ve yükümlülükleri yerine getirmeyi, iç ve dış iletişim kanalları ile gerekli bilgilendirmeyi tüm seviyelerde gerçekleştirmeyi,
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru ve hızlı bir şekilde algılamayı ve en üst seviyede karşılamayı,
 • Mükemmellik anlayışı ile performans ve yaratıcılığı geliştirecek yaklaşımları desteklemeyi,
 • Müşteri geri bildirimlerini, müşteri odaklı ve şeffaf bir yaklaşımla ele almayı,
 • İnsan kaynağına değer vererek, çalışanlarını bir ekip ruhu ile geliştirmeyi,
 • Yaptığı tüm yatırım faaliyetleri için gerçekleştireceği teknoloji seçimlerini, çevrenin korunması, sürdürülebilir enerji, iş sağlığı ve güvenliği bakış açısı ile gerçekleştirmeyi,
 • Tüm ambalaj malzemesi ve hammaddelerde doğal, çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir malzemeleri seçmeyi ve kullanmayı,
 • Tüm kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı ve sürdürmeyi,
 • Tüm atıklarını azaltmayı, geri dönüştürülmesi ve zararsız hale getirilmesi için önlemler almayı,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları risklerini ortadan kaldıracak çalışma ortamları oluşturulması için yasal gereklilikler ve uluslararası standartlar doğrultusunda tüm önlemleri almayı taahhüt eder.