Doğal Mineralli Su, Doğal Kaynak Suyu ve Alkolsüz İçecek Sektöründe köklü bir kuruluş olarak faaliyet gösteren ve içecek sektöründe bir dünya markası olma yolunda ilerleyen Uludağ İçecek AŞ, tüm tasarım, geliştirme, üretim, depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerini; Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri çerçevesinde gerçekleştirmeyi, tüm yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalmayı, tüketici ve müşterilerinin şimdiki ve gelecekteki istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde sağlıklı ve kaliteli ürünler üretmeyi, İçecek sektöründe bilimsel gelişmeleri takip ederek inovasyon çalışmalarıyla daha sağlıklı ürünler üretmeyi , Ar-Ge çalışmaları ile marka patent ve fikri haklarını korumayı hedefler .

Bu hedefleri doğrultusunda;

 • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji Korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti bilincini yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer standartları takip etmeyi ve yükümlülükleri yerine getirmeyi, iç ve dış iletişim kanalları ile gerekli bilgilendirmeyi tüm seviyelerde gerçekleştirmeyi,
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru ve hızlı bir şekilde algılamayı ve en üst seviyede karşılamayı,
 • Mükemmellik anlayışı ile performans ve yaratıcılığı geliştirecek yaklaşımları desteklemeyi,
 • Müşteri geri bildirimlerini, müşteri odaklı ve şeffaf bir yaklaşımla ele almayı,
 • İnsan kaynağına değer vererek, çalışanlarını bir ekip ruhu ile gelişimini sağlamak için her türlü eğitimi aldırmayı,
 • Yaptığı tüm yatırım faaliyetleri için gerçekleştireceğini teknoloji seçimlerini, çevrenin korunması, sürdürülebilir enerji, iş sağlığı ve güvenliği bakış açısı ile gerçekleştirmeyi,
 • Tüm ambalaj malzemesi ve hammaddelerde doğal, çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir malzemeleri seçmeyi ve kullanmayı , çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Gıda Güvenliği için gerekli olan alt yapı ve hijyen şartlarının sağlanması için tüm kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı ve sürdürmeyi,
 • Tüm atıklarını azaltmayı, geri dönüştürülmesi ve zararsız hale getirilmesi için önlemler alarak çevreyi korumayı,
 • İş kazası, meslek hastalıkları ve sağlığın bozulması ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak çalışma ortamları oluşturulması için yasal gereklilikler , uluslararası standartlar, işçilerin istişaresi ve katılımı doğrultusunda tüm önlemleri almayı taahhüt eder.