Uludağ İçecek Türk A.ş
111 yaşında

111 Yıllık Tarih

Uludağ markasının çıkışı Cumhuriyet öncesine, 1912'ye dayanmaktadır. İlk kurulduğunda "Keşiş Dağı Maden Suyu" olarak bilinen marka, Keşiş Dağı'nın isminin 1925'te Uludağ olarak değişmesinden hemen sonra, 1926'da "Uludağ" adını almıştır.

10 Mayıs 1931'de ise Uludağ Maden Suları Türk Limited şirketi kurulmuş ve tüm faaliyetler bu şirket çatısı altında toplanmıştır.

Uludağ İçecek

Tarihçemiz

İbrahim Talat Bey, 1870'te başlattığı maden suyu arama iznini 26 Mayıs 1912'de almıştır.

İbrahim Talat, 3 Temmuz 1916'da Sultan V. Reşad'ın imzasıyla Keşiş Dağı Maden Suyu imtiyazına sahip olmuştur.
Bu imtiyaz, 1923'te aynı aileden İbrahim Talat Bey'in bacanağı Hüseyin Sıtkı Ulusu'ya geçmiştir. 4 Ağustos 1926'da bu imtiyaz feshedilmiş, sonrasında maden suları için ikinci kez imtiyaz, 29 Ocak 1930'da Gazi Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan izinle tekrar alınmıştır.

Uludağ İçecek Uludağ İçecek

10 Mayıs 1931'de ise Uludağ Maden Suları Türk Limited şirketi kurulmuş ve tüm faaliyetler bu şirket çatısı altında toplanmıştır.

Hüseyin Sıtkı, 1931'de Uludağ Maden Suları'nın Bursa ili ve yakın çevresine dağıtımı için Nilüfer Gazoz Fabrikasının sahibi Mehmet Hakkı Erbak ile anlaşmıştır.

Mehmet Hakkı Bey, Kasım 1933'te Uludağ Maden Suları'nın işletme hakkını devralmıştır. Mehmet Hakkı Bey'in küçük oğlu Nuri Zafer Erbak 1932'de, Efsane Uludağ Gazozu'nun formülünü bulmuştur.

1958’de Hüseyin Sıtkı Bey'in vefatından sonra, vasiyeti ile birlikte Uludağ Maden Suları'ndaki tüm hisseler Erbak Ailesi'nde toplanmıştır.